Basisopleiding EHBO hulpverlener


Basisvorming voor hulpverleners zoals voorzien voor het toepassen van eerste hulp
#210542
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Een ongeluk is vlug gebeurd! Het is van levensbelang dat snel én op de juiste manier eerste hulp wordt verleend.

Omschrijving

Het is wettelijk verplicht om als organisatie of bedrijf medewerkers in dienst te hebben die de eerste hulp kunnen verlenen aan personen die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn.

De opleiding en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen, gepast te reageren en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training richt zich tot wie het attest basisopleiding EHBO hulpverlener wenst te behalen.

ehbo-4-1_2021-542.jpg

Programma

 • Doelstelling 1: Basisprincipes
  • Wettelijk kader, rol van de hulpverlener, beschikbaar materieel, registratie incidenten en acties
  • Het belang van basishygiëne in eerste hulp procedures
  • Analyseren van de toestand en omstandigheden, alarmeren en handelen in noodsituaties
  • Procedures: comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers
 • Doelstelling 2: Ondersteunen van vitale functies
  • Toedienen van eerste hulp aan een bewusteloos slachtoffer inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen
  • Toedienen van eerste hulp aan een slachtoffer met ademnood inclusief luchtwegobstructie
  • Herkennen van de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst
  • Toepassen van cardio-pulmonale reanimatie (basisreanimatie, AED)
 • Doelstelling 3: Andere afwijkingen
  • Herkennen van de symptomen van een ernstige aandoening (cardiovasculair stelsel, zenuwstelsel, vergiftiging) en de principes van eerste hulp toepassen
  • Correcte hulp verstrekken bij: bloedingen; huidwonden; letsels en trauma aan botten, spieren en  gewrichten; hoofdletsel inclusief vermoeden van een wervelletsel; brandwonden; oogletsel inclusief  de gevallen waarin men het oog dient te spoelen
 • Evaluatiemoment

Getuigschrift

Wie slaagt in de competentie-evaluatie ontvangt het attest van EHBO hulpverlener.

De opleidingen worden steeds gegeven door ervaren docenten in deze materie.