Aangeduide persoon EHBO - brandbestrijding met digitale blussimulatie


Basisinitiatie EHBO en brandestrijding
#210546
Opleiding | Veiligheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt een basis verzorging toedienen en een aantal kleine blusmiddelen correct gebruiken. Dit alles in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.

Omschrijving

Iedere organisatie is verplicht om de nodige maatregelen te nemen zodat men een optimale organisatie van de eerste hulp kan bereiken. Een belangrijk aspect hiervan is het personeel dat verantwoordelijk is voor het waarborgen van eerste hulp.

Naast o.a. de hulpverleners (die een volledige basisvorming gevolgd hebben) kunnen er ook andere medewerkers aangeduid worden, de "aangeduide personen". Deze werknemers hebben een initiatie EHBO gevolgd met praktische oefeningen zodat een basis verzorging kan worden toegediend in geval van ongevallen.

Vaak zijn deze "aangeduide personen" ook diegene waarvan we verwachten dat ze gepast ingrijpen in geval van een (beginnende) brand. Vandaar de noodzaak dat deze werknemers op een veilige en correcte manier kunnen gebruik maken van een aantal blusmiddelen.Voor wie is deze opleiding bestemd?

We richten ons tot werknemers die binnen de organisatie kunnen geduid worden als "aangeduide personen". Deze opleiding is een aanrader voor diegene die een basisopleiding EHBO en een basisopleiding brandbestrijding wenst te volgen.

Programma

De opleiding bestaat uit 2 delen:

Deel 1: basisinitiatie EHBO: theorie en praktijk

 • Een crisissituatie aanpakken door gebruik te maken van de 4 stappen methodiek en basisregels EHBO
 • De vitale functies van een slachtoffer beoordelen
 • De hulpdiensten alarmeren
 • De basisreanimatie uitvoeren
 • AED-toestel gebruiken
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer door o.a. de stabiele zijligging uit te voeren.
 • Handelen bij een luchtwegobstructie
 • Ernstige bloedingen herkennen en stelpen
 • Wondzorg: het belang van handhygiëne en het gevaar van infecties benoemen

 

Deel 2: brandbestrijding: theorie en praktijk met onze digitale blusunit

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
 • De soorten branden (brandklassen)
 • De soorten blusmiddelen
 • Blusprincipes: hoe handelen bij een brand, hoe een brand bestrijden
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhapel
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring
 • Evacuatie, signalisatie, pictogrammen en communicatie
 • Praktijk brandbestrijding van diverse vuurghaarden (brandklassen) via onze digitale blus-unit en waarbij gebruik kan gemaakt worden van onze elektronische blindmaskers om de zichtbaarheid te regelen

Voor de praktijk gaan we gebruik maken van onze digitale blus-unit.

Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.