Een kennismaking met de lean-principes


Ervaar het effect van "slimmer werken", niet harder.
#220419
Webinar | Kwaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Dit interactief programma geeft u inzicht in de basisprincipes en betekenis van lean management en welke technieken bruikbaar zijn in uw eigen havengebonden of logistieke organisatie.

Omschrijving

Lean werken betekent continu verbeteren. Door lean methodes te hanteren, worden werkprocessen verbeterd. Of het nu gaat over productieprocessen in een (industrieel) bedrijf, logistieke goederenstromen en beheersprocessen in een magazijn of over de documentenfllow bij in- of uitvoer van goederen. Lean werken betekent dat met minder moeite en middelen dezelfde of betere resultaten kunnen worden gerealiseerd.

Aan de hand van een gesimuleerde bedrijfssituatie maakt u kennis met de verschillende lean principes. Zo ziet en ervaart u hoe het implementeren van deze principes de resultaten drastisch verbetert.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die betrokken worden bij de processen rond continu verbeteren.

Programma

Samen met de docent en uw mede-cursisten simuleert u een bedrijfssituatie waarbij u goederen produceert volgens voorgeschreven methodes. Daarbij meet u een aantal typische karakteristieken. U evalueert de resultaten, weegt mogelijke verbeteringen tegen elkaar af om ze nadien door te voeren. Vervolgens simuleert u de productie  opnieuw en gaat u na in welke mate de resultaten verbeterd zijn.

Na een nieuwe evaluatie voert u bijkomende verbeteringen door.

Dit scenario wordt opnieuw herhaald om uiteindelijk tot een resultaat te komen dat initieel als onmogelijk geacht werd.

De business game gaat telkens gepaard met een beknopte uiteenzetting over de belangrijkste lean concepten.

Theorie en praktijk, met praktische tips en verbetervoorstellen, lopen in deze opleiding dus door mekaar heen.

Na de opleiding bent u ervan overtuigd dat via het juist toepassen van het begrip 'lean', de productiviteit drastisch kan stijgen tot een verbazingwekkend resultaat met minder menselijke inspanningen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 16/11/2022 19:00 22:00
woensdag 23/11/2022 19:00 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • info@portiskills.be

Dirk Roelens is burgerlijk ingenieur, behaalde een MBA en een Master in Total Quality Management. Hij is tevens Lean Sensei. Hij specialiseerde zich in continu verbeteren zowel voor de maakindustrie als voor de zorgsector en dienstverlenende bedrijven.

Dirk is gastprofessor aan binnen- en buitenlandse universiteiten en hogescholen.

Hij is partner bij Moore Stephens Strategy & Operations.