Word compensation, benefits en reward expert

#220517
Opleiding | HRM

Introductie

Wist u dat de manier waarop uw organisatie omgaat met verloning, de 'Compensation & Benefits', invloed heeft op de prestaties van uw medewerkers?

Inzetten op een voor de werknemer aantrekkelijk, en voor de werkgever haalbaar, verloningsbeleid kan de motivatie van uw medewerkers aanzienlijk verhogen. Niet alles in een reward-systeem hoeft puur cash te zijn, (nieuwe) medewerkers verwachten ook niet-financiële verloning zoals aandacht voor work-life balance of de kans tot persoonlijke ontwikkeling.

Een uitgebalanceerd verloningsbeleid resulteert in een competitief voordeel. Om competente en getalenteerde medewerkers te behouden, kan een goede verloningsstrategie het verschil maken. In de strijd om die gegeerde profielen aan te trekken, zijn fiscaal interessante keuzes dikwijls een haalbare oplossing.

Een goed loonbeleid is voor een organisatie broodnodig, strategisch belangrijk en … specialistenwerk.

Wil u zich op dit gebied verder ontwikkelen? Dan is deze opleiding een goede keuze. U krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe vermijdt u dat wekelijks iemand aanklopt met de vraag naar loonopslag?
 • Verloning à la tête du client of op basis van strikte functieclassificatie?
 • Wie het luidst roept, wordt het meest gehoord?
 • Nieuwkomers beter gediend?
 • Schaarse profielen beter verloond?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding:

 • Weet u hoe u een motiverend, sterk en marktconform loonbeleid kunt opbouwen
 • Weet u hoe u prestatiemanagement kunt koppelen aan het loonbeleid
 • Kunt u een mix uitwerken met financiële en niet-financiële verloning

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-medewerkers, –verantwoordelijken en business partnes die zich tot expert Compensation & Benefits willen ontwikkelen.

Programma

Dag 1:

Thema 1. Strategisch verlonen

Hoe kunt u uw medewerkers de juiste beloning aanbieden, zodat ze zich gewaardeerd voelen en zich blijven inzetten?

 • Evolutie naar een flexibel compensation & benefits beleid
 • Wat is verloning en loonkost?
 • Wat is strategisch verlonen?
 • Hoe verloon en beloon ik mijn Human Capital?
 • Problemen met verloning vandaag
 • Wat vinden werknemers belangrijk?
 • Waar zijn werknemers ontevreden over?

Thema 2. Jobgrading en benchmarking

Ontdek hoe u met jobgrading en benchmarking kan zorgen voor een correcte functieverloning. Functieclassificatie: basis voor uw loonbeleid.

Met benchmarking vormt zich een beeld van de markt en kunt u inschatten hoe concurrentieel uw verloning is ten opzichte van uw concurrenten.

 • Functiemanagement en benchmarking
 • Hoe gaat u aan de slag met functieomschrijvingen?
 • Welke functiewaarderingssystemen bestaan er op de markt?
 • Hoe maakt u een bedrijfseigen functieclassificatiesysteem?
 • Wat is marktconformiteit?
 • Hoe gebruikt en interpreteert u succesvol benchmarkingtools en -rapporten?   

Dag 2:

Thema 3. Prestatiemanagement koppelen aan loonbeleid

Ontdek hoe u via performance management de link legt tussen prestaties en verloning. U gaat aan de slag met een systeem dat een hulpmiddel is voor HR en de leidinggevenden om het potentieel binnen de organisatie naar boven te brengen en om een resultaatgerichte bedrijfscultuur te implementeren.

Volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe ziet een goed performance managementsysteem eruit?
 • Wat mag u verwachten van de leidinggevenden en welke competenties hebben zij nodig?

Thema 4. Communicatie en change

U krijgt krachtige communicatie- en veranderingstips die u vooruit helpen bij uw verloningsbeleid. Dit wordt toegelicht mbv de case “het invoeren van een cafetariaplan”.

U ontdekt onder andere:

 • hoe u zorgt voor een transparante communicatie over uw compensation and benefitsstrategie
 • hoe u de motivatie van uw medewerkers via uw communicatie beïnvloedt
 • hoe u communiceert conform de noden van de organisatie
 • hoe u veranderingen doorvoert op het vlak van compensation and benefits
 • een aantal 'best practices'

Dag 3:

Thema 5. Alternatieve verloning en optimalisatiemogelijkheden

 • Wat is alternatieve verloning?
 • Wat wil optimalisatie zeggen?
 • De populairste en interessantste optimalisatiemogelijkheden
 • Kostenvergoedingen
 • Mobiliteit: bedrijfswagen, bedrijfsfiets, woon-werkverkeer, verplaatsingskosten
 • Verzekerde voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering
 • Fiscaalvriendelijke premiesystemen
 • Voordelen van alle aard: gsm, internet en pc, bedrijfswagen, bedrijfsfiets
 • Vrijgestelde voordelen: maaltijdcheques, maaltijdtickets, ecocheques, sport- en cultuurcheques
 • Sociale voordelen: geschenken en geschenkencheques, pc-privé, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering
 • Vrijgevigheden: huwelijkspremie, anciënniteitspremie, transportvergoeding, aanvullingen op sociale voordelen