Rekrutering en selectie - Basisopleiding


Certified training.
#220516
Opleiding | HRM

Introductie

Wordt u binnen uw havengebonden of logistiek bedrijf verantwoordelijk voor de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers? Of bent u HR-medewerker en wilt u uw kennis in dit domein graag versterken?

Dan is deze opleiding iets voor u.

Een recruiter identificeert, selecteert en trekt voor haar/zijn bedrijf de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat aan. Hiervoor moet hij/zij

 • Een vacature 'van A tot Z' kunnen opmaken
 • Van aanpakken weten om het onthaal van uw medewerkers goed op te starten
 • Weten hoe hij/zij vacatures efficiënt kan verdelen via gratis en betalende sociale media kanalen
 • De employer branding kunnen uitdragen via de sociale media kanalen zoals LinkedIn en Facebook
 • Inzicht hebben in persoonlijkheid en het gebruik van e-tools bij diagnostisch onderzoek
 • Inzicht verwerven in het intelligentievermogen en het gebruik van capaciteits- en taalkennistesten
 • Inzicht hebben in begrippen 'competentie- en talentmanagement' met een link naar recruiting

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kent u alle stappen van het rekruterings-, search- en selectieproces van A tot Z, in theorie, maar vooral in praktijk. U heeft alle kennis, vaardigheden en tools in handen om uw job als rekruteerder uit te kunnen oefenen en voor elke vacature de juiste match voor uw bedrijf te vinden.

U krijgt antwoorden op vragen zoals:

 • Hoe zet ik een wervingsstrategie op?
 • Welke sourcingkanalen zijn er en welke zet ik wanneer in?
 • Hoe benader ik een kandidaat op de juiste manier?
 • Hoe bevraag ik competenties en hoe zoek ik naar de motivational fit?
 • Hoe notuleer ik en geef ik feedback aan kandidaten?
 • Hoe kan ik mijn meerwaarde voor mijn bedrijf verhogen?

Omschrijving

Tijdens deze opleiding 'Rekrutering en selectie: basisopleiding' krijgt u meer kennis, vaardigheden, ideeën, tools, inspiratie en tips om echt succesvol te worden. Wilt u vaardigheden aanleren die u stapsgewijs helpen om de functie van 'rekruteerder’ efficiënt en effectief uit te voeren of te verbeteren?

 • Tijdens deze door SBM gecertificeerde opleiding leert u alles wat u nodig hebt om uw job als recruteerder uit te oefenen
 • U ontdekt alle stappen van het rekruterings-, search- en selectieproces van A tot Z, in theorie, maar vooral in praktijk
 • U keert terug naar uw werkplek met kennis, vaardigheden en tools waarmee u beter de juiste fit/match maakt tussen uw vacature en de kandidaat

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers en/of zijn/haar kennis in dit domein wil versterken.

Bijkomende info

Deze opleiding wordt gecertificeerd door SBM & Portiskills. Na het behalen van het certificaat bent u 'Certified Recruiter'.

Methodologie

Stapsgewijs ontdekt u de theorie achter elke fase van het rekruterings-, search- en selectieproces en vertaalt u die naar de praktijk. De basisvaardigheden voor rekruteerders zoals het selectie-interview, feedback geven, … worden ingeoefend. U verbetert uw skills dankzij de feedback van de trainer en de andere deelnemers.

Programma

1 - Indirecte werving en selectie: arbeidsmarktcommunicatie (2 sessies)

Employer branding en employee relationship management

Employer Branding omvat alle communicatie die u doet vanuit uw hoedanigheid als werkgever naar nieuwe collega’s, maar ook naar uw huidig personeel. Cruciaal daarin is authenticiteit. Maar hoe bepaalt u nu zo’n authentiek imago? Hoe vertelt u die aan uw medewerkers en aan uw toekomstige collega’s? Welke stappen moet u allemaal zetten?

 • Een handig stappenplan voor employer branding
 • Inspirerende ideeën voor propositie, storytelling tot contentstrategie
 • Diverse ideeën/suggesties om de 'kandidaatervaring' positief te beïnvloeden
 • Tips om het onderscheid te maken via geslaagde onboarding

 

Employee relationship management, ook wel relatiemanagement genoemd, is het opbouwen en onderhouden van contacten met potentiële doelgroepen maar ook met de huidige werknemers en eventueel oud-werknemers.

Docent: Evelyne Sinnaeve

 

2 - Nieuwe technologieën en social media (2 sessies)

Werkgevers vragen zich vandaag meer dan ooit af via welk kanaal ze tegen een redelijke prijs hun toekomstige werknemers kunnen bereiken. Digitale rekrutering en meer specifiek het gebruik van sociale media kan hier een belangrijk rol spelen. Hoe 'brand' u uw bedrijf via Facebook, Twitter of Linkedin en gebruikt u deze kanalen efficiënt?

We leren u hoe u efficiënt uw doelgroep kunt bereiken en uw aanwervingsbeleid kunt uitdragen. Maar ook hoe u ermee nuttige informatie over sollicitanten terugvindt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de return on investment en aan de do's en dont's.

 • Sociale Media als rekruteringsmiddel
  • Voor- en nadelen van e-recruitment t.o.v. traditioneel rekruteren
  • Welke soorten sociale netwerken zijn er? LinkedIn, Facebook, Twitter, ...
  • Welke kanalen schakelt u wanneer in?
  • Return on investment
 • Hoe pakt u rekruteren via sociale media concreet aan?
  • Gevonden worden: online branding: hoe bent u als recruiter online vindbaar? In welke mate is uw organisatie online zichtbaar?
  • Vinden: succesvol zoeken naar en contacteren van kandidaten
  • Rekruteren via LinkedIn (gratis en betalend)
  • Rekruteren via Facebook en Instagram
  • Is Twitter nog aan de orde voor het rekruteren?
  • Gebruik van multi-media in recruitment inclusief video-recruitment

Docent: Mic Adam

3 - Directe werving en selectie (6 sessies)

De zoektocht naar goede medewerkers blijft actueel, ondanks de soms krimpende budgetten. Ondertussen zoeken we naar talent, intern of extern, binnen een sterk gewijzigde context. We worden geconfronteerd met nieuwe tendensen als technologische veranderingen, nieuwe generaties met andere behoeften, toenemende diversiteit en nieuwe economische feitelijkheden. Hamvragen blijven: hoe trekken we nieuwe medewerkers aan in deze gewijzigde context en hoe blijven we goed selecteren? Tijdens dit programma ligt de focus bij het interview als selectie-instrument.

a. Functieprofielen, competentie- en talentmanagement (1  sessie)

 • Het belang van competentiemanagement in recruitment
  • Wat zijn competenties en wat houdt competentiemanagement in?
  • Wat zijn de basisvoorwaarden voor het vormgeven, invoeren en onderhouden van competentiemanagement? Waarom competentiemanagement invoeren?
  • Wat zijn de valkuilen en succesfactoren?
  • Het creëren van een draagvlak
  • Kerncompetenties identificeren, in lijn met de visie en de waarden van de organisatie
  • Competenties vaststellen en een competentiewoordenboek ontwikkelen
  • Functies inventariseren en de vereiste competenties per functie vastleggen
 • Naar een integratie competentiemanagement-talentmanagement?
  • Wanneer spreken we over talentmanagement? Waarom zou u dit invoeren?
  • Wanneer zou u talentmanagement toepassen en hoe doet u dat?

b. Rekruterings- en selectiebeleid (1 sessie)

 • Rekrutering
  • Hoe bepaalt u de juiste personeelsbehoefte?
  • Welke rekruteringskanalen gebruikt u?
  • Hoe wordt een personeelsadvertentie opgebouwd?
  • Hoe sollicitatiebrieven correct beoordelen?
  • Tips en tricks van een ervaren headhunter
 • Selectie
 • Welke soorten selectietools kennen we?
 • Wat is de waarde en betrouwbaarheid van die tools als selectie instrument?
 • Doel van het interview

c. Praktijk interviewtechnieken (2 sessies)

 • Hoe bereidt u zich als interviewer voor op het interview?
 • Op welke organisatievragen moet u voorafgaand aan het interview een antwoord hebben?
 • Hoe de functie-eisen analyseren?
 • Hoe voert u efficiënt het interview of selectiegesprek?
 • Hoe structureert u het interview?
 • Hoe gedragsgericht interviewen door middel van de STAR-techniek?
 • Hoe en wanneer stelt u welke soort vragen?
 • Hoe omgaan met non-verbaal gedrag?
 • Hoe beantwoordt u vragen van kandidaten?
 • Hoe evalueert u de sollicitant?
 • Welke beoordelingsfouten kunnen er optreden en hoe voorkomt u deze fouten?

d. E-Testing (2 sessies)

 • Psychodiagnostiek en de nieuwe mogelijkheden van e-testing
  • Psychometrische inzichten / gebruik hedendaagse E-testing
  • Testing in the cloud
 • Capaciteitstesting
  • Grondig inzicht intelligentievermogen
  • Opleiding in het gebruik van algemene en specifieke capaciteitstesten
  • Opleiding in het gebruik van taalkennistesten
  • Training in het correct interpreteren van de resultaten
 • Webbased persoonlijkheidsonderzoek
  • Grondig inzicht in persoonlijkheidsdimensies en -profielen (relationeel, rationeel, affectief, communicatie, team, conflict, motivatie, leiderschap, management, sales, …)
  • Training gebruik e-tools bij persoonlijkheidsonderzoek
  • Training rapportage en validatie persoonlijkheidsprofielen

Naast theorie komt ook heel wat praktijk aan bod. Ieder krijgt ook de mogelijkheid om online te oefenen. Dit zowel bij zichzelf als bij een aantal kandidaten. Zo is men na deze modules in staat om op een diagnostisch professionele manier een E-test instrumentarium in te zetten.

Docenten: Tom Debaere, Karel Smis