Mentoropleiding - opleiden van werkpleklerenden


Begeleiding, coaching en opleiding van 'werkpleklerenden'
#210519
Opleiding | HRM

Introductie

1. RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.
Mentoren begeleiden stagiairs op de werkplek. Hiervoor ontvangt het bedrijf of organisatie een RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.

2. Recht op betaald educatief verlof per mentor.
Deze opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Voor deze training van 2 sessies wordt een uitzondering gemaakt op de minimumduur waaraan een opleiding moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.
De maatregel is er om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.

Synoniemen van mentor zijn bijvoorbeeld "peter/meter" en "werkplekcoach".

Omschrijving

Tijdens deze training leert u medewerkers vaardigheden bij te brengen bij het begeleiden, coachen en opleiden van "werkpleklerenden" (leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit een KMO die zich willen bijscholen tot professionele mentor, erkend om voor de werkgeversdoelgroepvermindering in aanmerking te komen.

Methodologie

Theoretische uiteenzetting afgewisseld met oefeningen die door de deelnemers in kleine groepjes of met de hele groep samen worden uitgewerkt.

mentor-opleiding-1-1_2021-519.png

Programma

  • Aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen
  • Op een constructieve manier instructies geven
  • Hoe afdoende communiceren?
  • Hoe vorderingen opvolgen?
  • Het correct geven van feedback
  • Stagiairs bijsturen zonder hen te demotiveren?
  • Wanneer en hoe doet u aan evalueren?