Leidraad voor een correcte en respectvolle aanpak bij ontslag

#220513
Webinar | HRM

Omschrijving

Een medewerker ontslaan is niet fijn, maar soms ontkomt u er als leidinggevende of hr-medewerker niet aan. Ontslag zit nog steeds in de taboesfeer. Vaak gebeurt het niet op een correcte manier of voelt de medewerker het aan als een persoonlijk falen. Wist u dat u als leidingevende of hr-medewerker dit taboe kunt helpen doorbreken door van ontslag een positievere ervaring te maken? Uiteraard juridisch correct, maar evengoed menselijk en respectvol.

Tijdens deze opleiding gaat docente Vicky Buelens, advocate en gespeciailseerd in ontslagrecht, een stap verder dan het schetsen van het wettelijke kader. Ze legt u op een laagdrempelige en praktische manier uit hoe u ontslag een positieve invulling kunt geven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hr-medewerkers en leidinggevenden

Programma

  • Welke rechten en plichten beheersen een ontslag, langs werkgevers- én langs werknemerszijde?
  • Waarom zijn correcte en respectvolle exits, ook voor werkgevers, essentieel?
  • Hoe voert u als leidinggevende een authentiek en betekenisvol exitgesprek?
  • Welke aspecten kunnen een ontslag een menselijker karakter geven?
  • Hoe maakt u van uw ex-medewerkers nog echte ambassadeurs?
  • Kunnen werknemers zélf bijdragen tot een positieve exit?