Intervisie vertrouwenspersoon - bijscholing


De invloed van de gewijzigde wetgeving.
#210523
Webinar | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze terugkomsessie hebt u inzicht in de gewijzigde wetgeving en de invloed ervan op uw opdrachten als vertrouwenspersoon.

Omschrijving

Oefent u de functie van vertrouwenspersoon uit? Dan dient u een terugkomsessie te volgen bij een erkend opleidingsinstituut. De wet schrijft namelijk voor dat vertrouwenspersonen een basisopleiding dienen te volgen met daarna jaarlijks minstens 1 supervisie/intervisiemoment. De intervisie van Portiskills biedt vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden om hun functie van vertrouwenspersoon te kunnen blijven uitoefenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze intervisie wettelijk verplicht volgen.

Programma

Psychosociale risico's worden nu omschreven als 'de kans dat werknemers psychische schade ondervinden, al dan niet gepaard gaande met lichamelijke schade ten gevolge van blootstelling aan elementen van arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden op het werk'.

Binnen de preventie van deze risico's krijgen de verschillende partners in de werkomgeving een belangrijke rol toebedeeld.

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen in het kader van bovenstaande wetgeving en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze bijscholing wettelijk verplicht volgen.

Om te voldoen aan de jaarlijkse verplichting omvat de bijscholing volgende aspecten:

  • Opfrissing gespreks- en bemiddelingsvaardigheden
  • Supervisie (uitwisseling van ervaringen en bespreken praktijkgevallen)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 18/11/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • info@portiskills.be

Prijsinfo

Wij organiseren verschillende terugkomsessies per jaar op verschillende locaties en online via live webinar. Check www.portiskills.be voor de data en locaties.