Goed onthaal van nieuwe medewerkers


Van harte welkom!
#210522
Webinar | HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Professionele aanpak in het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers
 • de bestaande onthaal- en introductieprocedure kritisch toetsen en optimaliseren

Introductie

Het KB van 25 april 2007 maakt een onthaalprocedure in elk bedrijf wettelijk verplicht. Maar ook in de praktijk blijkt een goed onthaal vele voordelen te hebben zowel in functie van snelle inwerking van de nieuwe medewerker, als in functie van groei en binding.

Omschrijving

Nieuwe medewerkers op een professionele manier onthalen en introduceren legt een belangrijke basis voor hun loopbaan binnen de organisatie, bijvoorbeeld motivatie, tevredenheid, binding met de organisatie en optimaal functioneren op lange termijn. Een goed onthaal is de basis voor vertrouwen in en groei binnen de functie én de organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-verantwoordelijken en (HR-) medewerkers die instaan voor het onthaal en de introductie van nieuwe collega's.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Live webinar.

Wettelijk kader, modellen en praktijk, good practices, ervaringsuitwisselingen, ...

onthaal-medewerker-1-2_2021-522.png
onthaal-medewerker-1-1_2021-522.jpg

Programma

DEEL 1 - Waarom een onthaalbeleid?

 • Wettelijk kader: onthaal van nieuwe medewerkers is verplicht
 • Een psychologisch én professioneel aspect
 • Vaak voorkomende misvattingen

DEEL 2 - De organisatie van een warm en kwalitatief onthaal

 • Organiseren op drie niveaus: de organisatie, de werkvloer/het team en de functie
 • Organiseren in drie tijdsblokken: vóór de start, tijdens en na de inwerkingperiode
 • Organiseren vanuit drie brillen/doelstellingen: onthaal, opleiding en begeleiding
 • De rol van de leidinggevende versus meter/peter
 • Uitrol van een efficiënt meter/peter programma
 • Leercurve en leerstijlen
 • Praktische toepassingen vb. welkomstbrochure, onthaaldag, buddy-systeem, …

DEEL 3 - Aan de slag

 • Hoe introduceren binnen de organisatie?
 • Integratie met het HR-beleid
 • Do’s and don’ts
 • Good practices en ervaringsuitwisselingen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 22/03/2022 09:00 12:00
dinsdag 29/03/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • info@portiskills.be