Verbindend communiceren


Wilt u uw communicatiestijl versterken? Wilt u beter horen wat uw collega, uw team of uw relatie u vertelt?
#220702
Opleiding | Algemeen beleid en organisatie

Introductie

Wordt u niet altijd goed begrepen? Komt u in conflictsituaties maar moeilijk tot een win-win uitkomst? Wist u dat uw manier van commmuniceren invloed heeft op het gedrag van anderen?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U leert actief te luisteren nog vóór u oordeelt of communiceert
 • U kent de waarde van verbindend communiceren
 • U krijgt tips om impulsiviteit te onderdrukken
 • U denkt in compromissen eerder dan winnen
 • U leert de waarde kennen van het voorkeurgedrag van anderen in communicatie

Omschrijving

De sleutel tot een succesvolle relatie met anderen, zowel op de werkplek als privé, ligt in een geweldloze, verbindende communicatie.

Wilt u uw communicatiestijl versterken? Wilt u beter horen wat uw collega, uw team of uw relatie u vertelt?

In deze opleiding komt u meer te weten over uw eigen manier van communiceren en hoe uw gesprekspartners deze ervaren. Aan de hand van verschillende praktijksituaties leert u vervolgens technieken aan die u helpen om effectief en verbindend te communiceren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor werkgevers en werknemers die zich rustig, zelfverzekerd en professioneel willen opstellen tegenover collega's, klanten, leveranciers en andere relaties.

Methodologie

De opleiding wordt gekruid met praktische voorbeelden en oefeningen. Er is ook ruimte voor het bespreken van eigen cases en praktijkervaringen.

Programma

 • Wat is geweldloze communicatie?
 • De belemmerende factoren in onze communicatie
 • Elementen van een succesvolle verbindende communicatie
 • Te weten komen wat mensen écht bedoelen (observatie, interpretatie en waarnemen)
 • De taal van het lichaam
 • Doelgerichte en geweldloze vragen stellen
 • De kracht van het luisteren
 • De communicatiemiddelen nader bekeken
 • Omgaan met gedragspatronen en erop leren inspelen
 • Een geweldloos gesprek voeren en op gang houden - do's & don'ts
 • Op de correcte manier complimenten en feedback geven
 • Een moeilijk lopende communicatie terug op gang trekken
 • Omgaan met spanningen en conflicten