Hoe de talenten van uw medewerkers herkennen en optimaal benutten?

#220691
Webinar | Algemeen beleid en organisatie

Introductie

Iedereen kent het traditionele competentiemodel waarbij we als bedrijf of organisatie inzetten op het in kaart brengen van het niveau van kennis, de vaardigheden en het gedrag. Het werken met competenties heeft duidelijk heel wat voordelen, maar kent ook zijn limieten.

Omschrijving

Het is voor werknemers fijner om te horen waar ze goed in zijn, en hun inzet binnen de organisatie te bepalen aan de hand van die sterktes. Als u het talent van uw medewerkers beter laat aansluiten op uw organisatievisie en -strategie, dan leidt dit uiteindelijk tot meer succes, een hoger engagement bij uw medewerkers en een efficiëntere bedrijfsvoering. Weet u welke talenten uw organisatie nodig heeft? Hoe u de aanwezige talenten optimaal inzet, ook wanneer omstandigheden veranderen? Deze training helpt u om te bouwen aan 'talent' in uw organisatie. U ontdekt verschillende instrumenten en praktijkvoorbeelden om zowel talent aan te trekken, te behouden, te stimuleren en te benutten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training is geschikt voor iedereen die reeds werkt met of in de toekomst wenst te starten met de mogelijkheden van talentmanagement en employability binnen zijn of haar organisatie.

Programma

  • Starten met het bouwen aan een talent gedreven organisatie
  • U leert de context zodanig in te richten en te organiseren dat talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling
  • U krijgt inzicht in alle aspecten van talentmanagement
  • U krijgt inzicht in instrumenten om talent aan te trekken, te behouden en te stimuleren
  • U bent in staat op effectieve wijze bij te dragen aan een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 25/05/2023 18:30 21:30
donderdag 01/06/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • info@portiskills.be