Geef veiligheid prioriteit, investeer in goed opgeleid personeel

Opleiding 'Bekwaamheid BA4 bij het werken met elektriciteit'

Als werkgever wil u dat uw medewerkers veilig omgaan met elektriciteit en voldoen aan de wettelijke vereisten van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
Een van die vereisten is het verplicht volgen van een specifieke training voor wie in de buurt van elektrische installaties werkt. Denk bijvoorbeeld aan uw onderhoudspersoneel.
Na deze opleiding 'BA4 gewaarschuwde' ontvangen uw medewerkers een attest dat aantoont dat zij:

  • de wetgeving rond het werken met elektrische installaties kennen
  • mogelijke gevaren van elektriciteit kunnen herkennen en inschatten
  • in staat zijn om gepast in verschillende situaties te handelen

Lees meer over deze opleiding

Tags